Tuyển dụng

Trong thời gian tới khi mô hình mở rộng, công ty sẽ tuyển dụng nhiều vị trí khác nhau....
Ban quản trị sẽ thông báo trong thời gian ngắn nhất.

PHONG LINH